Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


UPOZORNĚNÍ - uzavření pobočky pošty

16.03.2018 13:53 (platnost do: 20.03.2018)

Upozorňujeme občany, že dne 20.03.2018 bude pobočka pošty v Ropici v odpoledních hodinách uzavřena.
 
 

Kalendář akcí SK - CZ - PL

13.03.2018 14:29 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Velikonoční výstava - Wystawa wielkanocna

02.03.2018 13:22 (platnost do: 25.03.2018)
 
 

Nabídka - Slezská diakonie - Podpora pečujících osob v Podbeskydí

06.02.2018 09:34 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce

19.01.2018 14:02

Informace o poskytování individuální dotace z rozpočtu obce


Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2018 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.

 
 

Nabídka vysokorychlostního připojení k internetu

10.01.2018 13:47 (platnost do: 31.03.2018)
 
 

Nabídka Klubu důchodců Střítež - Přátelská setkání "Klubu Mařena"

09.01.2018 08:45 (platnost do: 28.06.2018)
 
 

Detektory požáru a nebezpečných plynů mohou zachránit život

11.12.2017 11:58
 
 

Změna ceny vodného a stočného od 1.1.2018

22.11.2017 14:30 (platnost do: 31.03.2018)
 
 

Projekt Senior Point a Senior Pas

20.11.2017 08:09