Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Rekonstrukce prolézaček u MŠ v obci Ropice

25.03.2019 11:03 (platnost do: 31.12.2025)
 
 

Hydrogeologické posouzení a návrh řešení odvádění a likvidace odpadních vod

25.03.2019 11:02 (platnost do: 31.12.2030)
 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - OPS Sv. Josefa

11.03.2019 12:42 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

08.03.2019 11:43 (platnost do: 31.03.2020)
 
 

Zveřejnění dokumentů SOPS - Rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022

05.02.2019 08:29 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Oznámení o budování sítě bodů PPBP (podrobné polohové bodové pole)

22.01.2019 10:10 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Rozpočet pro rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019-2021 - ZŠ a MŠ Ropice

22.01.2019 09:48
 
 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

18.01.2019 13:07
 
 

Schválený rozpočet na rok 2019

06.12.2018 13:41 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

Výstavba nového vodovodního řádu

17.09.2018 11:08 (platnost do: 30.09.2028)