Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Záměr pronájmu vodovodního řádu "Ropice - vodovod, lokalita Piwko, Widenka"

26.11.2018 15:29 (platnost do: 12.12.2018)
 
 

Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Ropice

23.11.2018 08:44 (platnost do: 04.12.2018)
 
 

Zveřejnění opatření obecné povahy - Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

08.11.2018 10:09 (platnost do: 25.11.2018)
 
 

Informace o konání ustavujícího (1.) zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Ropice - 31.10.2018

23.10.2018 09:32 (platnost do: 31.10.2018)
 
 

SOPS - Rozpočtové opatření č. 4

10.10.2018 07:44 (platnost do: 26.10.2018)

Na internetových stránkách Sdružení obcí povodí Stonávky je zveřejněno 4. rozpočtové opatření
 
 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Ropice

06.10.2018 18:42 (platnost do: 08.10.2018)
 
 

Program 25. zasedání Zastupitelstva obce Ropice

27.09.2018 15:30 (platnost do: 02.10.2018)
 
 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva obce Ropice

20.09.2018 12:53 (platnost do: 06.10.2018)
 
 

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

18.09.2018 08:32 (platnost do: 07.10.2018)
 
 

Návrh rozpočtu na rok 2019

14.09.2018 10:50 (platnost do: 01.10.2018)