Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 8 ÚP města Třince

09.07.2010 11:59 (platnost do: 09.08.2010)
 
pdf.png
 

Zahájení vodoprávního řízení

09.07.2010 11:33 (platnost do: 26.07.2010)
 
pdf.png
 

Zahájení územního řízení

09.07.2010 11:31 (platnost do: 26.07.2010)
 
pdf.png pdf.png
 

Ceny vodného a stočného za rok 2009

02.07.2010 11:54 (platnost do: 02.08.2010)
 
pdf.png
 

Posuzování vlivů na životní prostředí

02.07.2010 11:52 (platnost do: 19.07.2010)
 
pdf.png
 

Stanovisko MŽP podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

21.06.2010 13:38 (platnost do: 08.06.2010)
 
pdf.png
 

Opatření obecné povahy

18.06.2010 12:06 (platnost do: 07.07.2010)
 
pdf.png
 

Územní rozhodnutí o umístění stavby

18.06.2010 12:04 (platnost do: 07.07.2010)
 
pdf.png pdf.png
 

Závěr zjišťovacího řízení

18.06.2010 12:02 (platnost do: 07.07.2010)
 
pdf.png
 

Dražební vyhláška

18.06.2010 12:00 (platnost do: 07.07.2010)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Ropice © 2020 | poslední aktualizace: 08.07.2020 14:41