Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Planované přerušení dodávky elektřiny - 15.11.2019


05.11.2019 12:42 
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:

15.11.2019 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060678256
Ropice - Ropice, okres Frýdek-Místek

Ropice č. p. 10, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 95, 102, 121, 130, 131, 132, 136, 147, 155, 159, 161, 162, 163, 169, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 204/X2, 205, 225, 257, 259, 267, 270, 272, 276, 292, 316, 317, 335, 341, 359, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 381, 390, 391, 422, 447, 469, 473, 494, parc. č. 595/1, parc. č. 606/57, parc. č. 2189

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html