Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty
zpět

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 05.06.2020


18.05.2020 07:08 INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060689003 ve Vaší obci / městě:
Ropice
Dne Od Do
05.06.2020 7:15 15:45

Ropice
10, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 95, 102, 121, 130, 131, 132, 136, 147, 155, 159, 161, 162, 163, 169, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 204/X2, 205, 225, 257, 259, 267, 270, 272, 276, 292, 316, 317, 335, 341, 359, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 381, 390, 391, 422, 447, 469, 473, 494, parc. č. 595/1, parc. č. 606/46, parc. č. 606/57, parc. č. 2189

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

https://www.cezdistribuce.cz/odstavky