Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Výluka na trati č. 322 - Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět

19.11.2018 08:49 (platnost do: 21.11.2018)
 
 

Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách

15.11.2018 11:18 (platnost do: 20.11.2018)
 
 

Pozvánka na workshop Péče o člověka s poruchou paměti a komunikace s ním

02.11.2018 11:55 (platnost do: 21.11.2018)
 
 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 21.11.2018

01.11.2018 10:42 (platnost do: 21.11.2018)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:

21.11.2018 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060622036
Ropice - Ropice
Ropice
180, 193, 194, 196, 203, 205, 257

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.
NA TENTO E-MAIL, PROSÍM, NEODPOVÍDEJTE, JE GENEROVÁN AUTOMATICKY. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

 
 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

06.09.2018 13:17 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Služba tísňové péče Anděl Strážný

03.09.2018 10:01 (platnost do: 31.12.2028)
 
 

Výstraha před nebezpečím požárů

10.08.2018 13:19

Kvůli suchu hrozí požáry. Krajský úřad nařídil dodržovat opatření, jak jim zabránit
S ohledem na přetrvávající suché, teplé počasí a nárůst požárů vyhlásil krajský úřad dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Pro občany i právnické osoby to znamená povinnost dodržovat opatření, jak hrozícím požárům předejít.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje byla vyhlášena na návrh Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v souladu s nařízením kraje a zákonem o požární ochraně. Vyhlášení je zveřejněno na úřední desce krajského úřadu, bude rozesláno jednotlivým obcím kraje s žádostí o jeho zveřejnění.

„Zejména pro turisty, zahrádkáře, vlastníky lesů a podnikatele hospodařící v lesích a na porostech bude toto nařízení znamenat jistá omezení, ale věřím, že situaci pochopí a zákazy budou respektovat. Jen tak můžeme předejít rozsáhlým škodám na majetku a na zdraví,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Upřesnil, že v tomto období je zakázáno rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, například plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestí a kůry. Na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti do padesáti metrů od okraje lesa se zakazuje také kouření (s výjimkou elektronických cigaret) a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Nesmějí se pořádat ohňostroje a za určitých podmínek mohou být zakázány i jízdy parních lokomotiv.

Povinnosti přibyly také vlastníkům lesa, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám hospodařícím v lese. „Musejí například zajistit, aby byly volné a sjízdné lesní cesty, a kontrolovat místa, na kterých během pěti dnů před vyhlášením období sucha hořelo,“ dodal ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza. Upozornil i na to, že se nesmí spotřebovávat voda z požárních nádrží k jiným účelům, než k hašení.

Konec doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje opět stanoví krajský úřad a oznámí jej na úřední desce.


9. srpna 2018
 
 

Domovní čistírny odpadních vod

03.07.2018 13:21 (platnost do: 31.12.2019)


Zájemce o zapojení se do projektu na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod prosíme o doručení vyplněných předběžných souhlasů na obecní úřad do 31.8.2018. V oblasti, kde se zapojí minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel, bude moci obec požádat o dotaci na realizaci. Formulář „Předběžný souhlas s realizací projektu“ je přílohou zpravodaje.

 
 

Informace - vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 01.07.2018

13.06.2018 08:25 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Nabídka - Technická revize domácích ČOV

07.06.2018 12:41