Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Upozornění - Podvody na seniorech

20.03.2019 07:41 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Pozvánka na akci Moravskoslezského kraje - Spolu ruku v ruce

19.03.2019 10:40 (platnost do: 11.05.2019)
 
 

Nabídka pronájmu prostor - Třinec Konská

18.03.2019 16:00 (platnost do: 30.04.2019)
 
 

UPOZORNĚNÍ - uzavírka místní komunikace

18.03.2019 09:32 (platnost do: 30.03.2019)
 
 

Pozvánka na velikonoční výstavu v prostorách Domu Sv. Josefa

14.03.2019 13:29 (platnost do: 12.04.2019)
 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice

15.01.2019 14:17

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2019 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.

 
 

Informace k zimní údržbě

14.01.2019 13:54 (platnost do: 31.03.2019)
 
 

Preventivní projekt - „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“

07.01.2019 13:12
 
 

Nabídka - Kominické práce

03.12.2018 16:21 (platnost do: 30.06.2019)
 
 

Služba tísňové péče Anděl Strážný

03.09.2018 10:01 (platnost do: 31.12.2028)