Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Výluka na trati č.322 - Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět - 16.,17. a 18.7.2018

13.07.2018 13:38 (platnost do: 18.07.2018)
 
 

Výluka na trati č. 322 - Český Těšín - Frýdek-Místek a zpět 20.7.- 5.8.2018

12.07.2018 11:07 (platnost do: 05.08.2018)

Vážení,
jak již prostřednictvím médii Správa železniční dopravní cesty s.o. informovala, bude organizovat výluku železničního provozu na trati č. 322 v úseku Frýdek-Místek až Český Těšín a to ve dnech od 20. července do 5. srpna 2018.
Tato výluka se dotkne všech vlakových spojů, které naše společnost na této trati provozuje a proto jsme nuceni nahradit vlakové spoje náhradní autobusovou dopravou. S ohledem na rozsah výluky a předpokládanému zpoždění, které jednotlivé spoje díky náhradní autobusové dopravě mohou nabírat, vytvořila naše společnost výlukový jízdní řád, který je pro vaší informaci a případné zveřejnění dle vašeho uvážení v příloze tohoto emailu.
Pod tabulkami výlukového jízdního řádu jsou uvedeny všechny podstatné informace pro cestující ve vztahu k dotčené výluce, včetně umístění zastávek náhradní autobusové dopravy.
V případě přepravy větších skupin doporučujeme cestujícím nahlášení přepravy na uvedeném Kontaktním centru Českých drah (telefonní číslo uvedeno ve výlukovém jízdním řádu), stejně tak doporučujeme při přepravě kol předem si rezervovat místo pro přepravu kola.
Zastávka Dobratice pod Prašivou bude obsluhována kyvadlovým spojem z Vojkovic, zastávka Ropice-Zálesí je úmístěna na autobusové zastávce Ropice, škola, v Českém Těšíně je zastávka umístěna na autobusovém nádraží.

Pro vaší informaci ještě doplňujeme, že této výluce budou předcházet tři denní výluky železničního provozu v úseku Dobrá u FM - Frýdek-Místek a to ve dnech 16. až 19. VII. v čase od 8:15 do 14:45. Tyto denní výluky by neměly mít výraznější dopad na zpoždění.

Za komplikace pro vaše občany při cestování přes úsek s výlukou železničního provozu organizovanou Správou železniční dopravní cesty se předem omlouváme a spolu s vámi věříme, že tyto výluky ve svém výsledku přispějí ke zvýšení kvality a bezpečí při cestování na dotčené trati.

S přátelským pozdravem

Adam Svojanovský
inženýr železniční dopravy

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Ostrava
Wattova 1047/21, 702 00 Ostrava
T: +420 972 762 231, M: +420 606 762 527
E: svojanovsky@gr.cd.cz, www.cd.cz

 
 

Pozvánka na gastrofestival "Jak šmakuje Moravskoslezsko"

12.07.2018 08:59 (platnost do: 11.08.2018)
 
 

Plánované přerušení dodávky elektřiny

11.07.2018 09:12 (platnost do: 31.07.2018)

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Ropice, které se bude konat:
Dne Od Do
31.07.2018 7:30 16:30
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Ropice:
100, 101, 107, 108, 125, 13, 14, 15, 153, 156, 157, 17, 174, 18, 260, 266, 269, 271, 271/BL, 273, 274, 286, 288, 296, 304, 309, 318, 319, 328, 331, 349, 375, 376, 379, 382, 386, 387, 400, 430, 457, 474, 477, 59, 81, E1002, parc.č. 2352/3, parc.č. 2597, parc.č. 2889, parc.č. 505/12, parc.č. 508/15
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

 
 

Domovní čistírny odpadních vod

03.07.2018 13:21 (platnost do: 31.12.2019)


Zájemce o zapojení se do projektu na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod prosíme o doručení vyplněných předběžných souhlasů na obecní úřad do 31.8.2018. V oblasti, kde se zapojí minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel, bude moci obec požádat o dotaci na realizaci. Formulář „Předběžný souhlas s realizací projektu“ je přílohou zpravodaje.

 
 

Zájezd pro seniory

19.06.2018 09:47 (platnost do: 29.08.2018)

Ve středu 29.8.2018 se uskuteční tradiční zájezd pro naše seniory. V letošním roce navštívíme výrobnu Marlenka ve Frýdku-Místku, pivovar Koníček ve Vojkovicích a obec Čeladnou.
Zájemce prosíme o nahlášení účasti paní Wałachové na obecní úřad, a to do 15.8.2018 (tel.: 558 735 165, e-mail: kristina.walachova@ropice.cz)

 
 

Informace - vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 01.07.2018

13.06.2018 08:25 (platnost do: 31.12.2018)
 
 

Nabídka - Technická revize domácích ČOV

07.06.2018 12:41
 
 

Těžba v obci Ropice - sdělení ČIŽP

05.06.2018 15:03
 
 

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

04.06.2018 15:09 (platnost do: 30.06.2019)