Obec ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


informace pro turisty

Informace o otevření Poradny pro pečující v Třinci - Charita Třinec

05.06.2020 11:18 (platnost do: 05.06.2021)
 
pdf.png doc.png
 

UPOZORNĚNÍ - uzavírka místní komunikace

03.06.2020 14:29 (platnost do: 19.06.2020)
 
xls.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 23.06.2020

03.06.2020 10:47 (platnost do: 23.06.2020)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060711865 ve Vaší obci / městě:
Ropice
Dne Od Do
23.06.2020 7:30 11:30

2, 3, 5, 6, 9, 74, 75, 82, 83, 92, 110, 112, 128, 150, 151, 152, 261, 300, 329, 338, 339, 340, 342

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivé h o provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

 
 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.06.2020

27.05.2020 12:42 (platnost do: 16.06.2020)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060711830 ve Vaší obci / městě:
Ropice
Dne Od Do
16.06.2020 7:30 11:30

13, 14, 15, 17, 18, 59, 81, 100, 101, 107, 108, 125, 153, 156, 157, 174, 260, 266, 269, 271, 273, 274, 286, 288, 296, 304, 309, 318, 319, 328, 331, 349, 375, 376, 379, 382, 386, 387, 400, 430, 457, 474, 477, 510, parc. č. 505/12, parc. č. 508/15, parc. č. 2352/3, parc. č. 2597, E1002

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivé h o provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

 
 

Očkování psů

27.05.2020 10:02 (platnost do: 05.06.2020)
 
doc.png
 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 05.06.2020

18.05.2020 07:08 (platnost do: 05.06.2020)

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060689003 ve Vaší obci / městě:
Ropice
Dne Od Do
05.06.2020 7:15 15:45

Ropice
10, 11, 12, 19, 20, 21, 25, 95, 102, 121, 130, 131, 132, 136, 147, 155, 159, 161, 162, 163, 169, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 204/X2, 205, 225, 257, 259, 267, 270, 272, 276, 292, 316, 317, 335, 341, 359, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 381, 390, 391, 422, 447, 469, 473, 494, parc. č. 595/1, parc. č. 606/46, parc. č. 606/57, parc. č. 2189

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

 
 

Otevření knihovny

06.05.2020 13:02
 
 

Omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/68 v místě železničního přejezdu

04.05.2020 09:17 (platnost do: 23.07.2020)

Omezení obecného užívání úplnou uzavírkou silnice I/68
z důvodu realizace stavby „Oprava železničního přejezdu P8330 v obci Střítež“.
Místo uzavírky:
Silnice I/68 v obci Střítež v místě železničního přejezdu P8330
MIMO BUS a IZS
Termín:
3. 5. 2020 – částečná uzavírka
4. 5. 2020 – 15. 5. 2020 – úplná uzavírka (mimo BUS, IZS a vozidel stavby)
23. 7. 2020 – úplná uzavírka (mimo BUS, IZS a vozidel stavby)

Objízdná trasa:
Po sil. I/68 do Hnojníku, sil. II/474 do Třanovic, sil. II/648 směr Český Těšín, obchvat, sil. I/48, sil. I/11 směr Třinec a po sil I/68 do Stříteže a opačně
Zodpovědná osoba za zabezpečení a organizaci akce
Zástupce Správy železnic, státní organizace
Luděk Figalla, tel.: 725 797 101
 
pdf.png
 

Úřední hodiny od 20.04.2020

16.04.2020 12:56
 
doc.png
 

Úpravy parku u školy

16.04.2020 12:01