Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Možnost úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

02.05.2019 10:15 (platnost do: 31.01.2020)
 
 

Pozvánka na zájezd zahrádkářů ze Stříteže

24.04.2019 10:10

Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu ve Stříteži
pořádá v sobotu dne 4. května 2019 zájezd


Program:
Zámek Kunín, Valašská zahrada – Rožnov
pod Radhoštěm, Zahradní centrum – Valašské Meziříčí,
Schlatauerova gobelínová Kavárna - Valašské meziříčí
(popř. volno na prohlídku města)

Cena zájezdu pro člena ZO ČZS Střítež činí 200,- Kč,
ostatní 250,- Kč. Obsahuje dopravu a vstupné na Zámek Kunín
a do Valašské zahrady.
Odjezd: od KD Ve Stříteži v 7.00 hod.
Návrat: ke KD po 18.00 hod.
Závazné přihlášky v prodejně Magnolia do 30. 4. 2019.

S pozdravem – smrt šlimokum, ať žijí flancky
zveme všechny členy i nečleny.


 
 

Výlukový jízdní řád po dobu uzavírky mostu na silnici I/11 - 19.-22.4.2019

17.04.2019 15:46

Výluka na lince 871 754 směr Třinec-Ropice-Český Těšín od 19. do 22. 4. 2019

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude ode dne 19.4.2019(pá) od 7:45 hod. do 22.4.2019(po) 18:00 hod. uzavřena silnice I/11 (most ev.č. 11-169) v obci Ropice.
Uzavírkou dotčená linka 871 754 Třinec – Ropice – Český Těšín bude obousměrně obsluhována pouze v úseku Třinec,aut.st.pod Kanadou – Ropice,Centrum.
Po dobu uzavírky nebudou linkou 871 754 v obou směrech obsluhovány zastávky:
• Ropice,žel.st.
• Ropice, u mlýna
• Český Těšín, Svibice, rozc.
• Český Těšín, Samoobsluha
• Český Těšín, Svibice, Zámeček
• Český Těšín, aut.st.
odkaz na výlukový jízdní řád linky č. 871 754

 
 

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

12.04.2019 07:21 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

28.03.2019 08:26 (platnost do: 30.10.2020)
 
 

Projekt FIRST RESPONDER

27.03.2019 15:39 (platnost do: 31.12.2019)

Vážení,

ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, p. o. si Vás dovolujeme oslovit s projektem First responder, který je snahou Zdravotnické záchranné služby o další zlepšení dostupnosti včasné první pomoci, jakožto nepodkročitelné součásti přednemocniční neodkladné péče.

First responder v překladu znamená první dotázaný a v podstatě vystihuje svou podstatu v systému poskytování přednemocniční neodkladné péče. Je to dobrovolná složka, která většinou působí pod záštitou zdravotnické složky integrovaného záchranného systému. Jejím cílem je minimalizovat časovou prodlevu poskytnutí první pomoci postiženým osobám. Je poskytována prostřednictvím školených zachránců v kombinaci s informačními technologiemi dnešní doby.

Pomoc na vyžádání pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje budou poskytovat kromě vlastních zaměstnanců zdravotnické záchranné služby mimo službu, se kterými se počítá v tzv. prvním pilíři, také další dobrovolníci. Jedná se o zaměstnance složek IZS, zejména policisty, hasiče, báňské, horské a vodní záchranáře, ale také členy Českého červeného kříže. V poslední vlně budou zapojení také dobrovolníci, kteří jsou svou profesí kvalifikovaní vykonávat zdravotnické povolání dle zákona 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb. Vedle lékařů a záchranářů či zdravotních sester se jedná například o zdravotnické laboranty, řidiče vozidel zdravotnické dopravní služby, ošetřovatelky, nutriční terapeuty či maséry. Důvodem tohoto určení je fakt, že každá ze zmíněných skupin dobrovolníků je při výkonu svého povolání vázána právně závaznými povinnostmi, a pro Zdravotnickou záchrannou službu se jedná o bezpečnou skupinu first responderů.

Vás tímto prosíme o distribuci, resp. uveřejnění přiloženého informačního letáku, a to cestou např. úředních desek Vašich obcí či místních online periodik tak, aby se tento projekt dostal do povědomí co největšího počtu Vašich občanů, kteří se buď v budoucnu budou moci sami stát first respondery, nebo alespoň budou vědět, že někdo takový existuje a když se s ním setkají, nechají ho pracovat – pomáhat, zachraňovat život.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na
PhDr. Petr Jaššo, MBA
Vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS MSK
Vedoucí týmu pro specializované činnosti
Tel: 950 730 464 GSM: 730 576 339
Email: petr.jasso@zzsmsk.cz
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.
Ostrava
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava
Mnohokrát Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Chalás
vedoucí oddělení
oddělení zdravotní správy
odbor zdravotnictví

 
 

Nabídka příměstských táborů v Podbeskydí

27.03.2019 11:32 (platnost do: 31.07.2019)
 
 

Informativní seminář - Podpora příměstských táborů v Podbeskydí

27.03.2019 11:29 (platnost do: 30.09.2019)
 
 

Upozornění - Podvody na seniorech

20.03.2019 07:41 (platnost do: 31.12.2019)
 
 

Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Ropice

15.01.2019 14:17

Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), s účinností od 20. února 2015, s výjimkou § 10 d), který nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
Ustanovení § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje mimo jiné i poskytování tzv. individuální dotace z rozpočtu obce. Individuální dotace řeší konkrétní potřebu konkrétního žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel právě ocitl. O poskytnutí dotace je třeba písemně požádat formou žádosti, která musí obsahovat alespoň náležitosti dle zákona a je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy.
Žádosti je možno podávat od 20. 1. 2019 až do vyčerpání zastupitelstvem schválené částky 650 000 Kč.
Formuláře žádosti a vyúčtování dotace jsou k dispozici zde v této sekci anebo přímo na obecním úřadě. V této položce je k nahlédnutí i vzor veřejnoprávní smlouvy.