Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.cz


Zásady pro zadávání zakázek - směrnice č. 1/2014

10.12.2014 07:05
 
 

OZV č. 1/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

31.12.2012 09:51
 
 

Zásady pro poskytování příspěvku na podporu sport. a kult. aktivit v obci

31.12.2012 09:50
 
 

OZV č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích

23.12.2008 13:02
 
 

OZV č. 1/2008, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

23.12.2008 12:59
 
 

Obecně závazná vyhláška obce Ropice č. 5/2003 ze dne 17.12.2003 o místních poplatcích

20.08.2005 09:38
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

20.08.2005 09:35
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 kterou se mění OZV č. 1/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

20.08.2005 09:33
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunálních odpadů

19.08.2005 18:12
 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003,kterou se mění OZV č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

19.08.2005 15:47