Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czNaposled přidáno

Informace OÚ
Pozvánka na Den Policie
13.06.2019 11:50

Informace OÚ
Hydrometeorologové vydali varování:
10.06.2019 14:27

Informace OÚ
DŮLEŽITÉ - Geologický průzkum pro likvidaci odpadních vod z domovních ČOV
10.06.2019 11:09

Informace OÚ
Prevence - Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
10.06.2019 10:51

Informace OÚ
Podpora pečujících osob v Podbeskydí
06.06.2019 12:50

Úřední deska
Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání
06.06.2019 10:18

Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
30.05.2019 12:42

Informace OÚ
Výluka na trati č. 322 Cieszyn - Hnojník od 05.06.2019 do 08.07.2019
29.05.2019 14:21

Informace OÚ
Výluka na trati č. 321 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
29.05.2019 14:17

Informace OÚ
Výluka na trati č. 320 Louky nad Olší - Český Těšín
29.05.2019 14:16

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 7. schůze konané dne 13.05.2019
29.05.2019 09:38

Zápisy a usnesení
Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 4. zasedání konaného dne 24.04.2019
29.05.2019 09:38

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 6. schůze konané dne 08.04.2019
29.05.2019 09:32

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 5. schůze konané dne 13.03.2019
29.05.2019 09:26

Zápisy a usnesení
Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 3. zasedání konaného dne 25.02.2019
29.05.2019 09:25

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 4. schůze konané dne 13.02.2019
29.05.2019 09:23

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 3. schůze konané dne 16.01.2019
29.05.2019 09:23

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 2. schůze konané dne 19.12.2018
29.05.2019 09:21

Informace OÚ
Výlety seniorů (pro osoby 60+)
27.05.2019 09:50

Informace OÚ
Výluka na trati č. 320 Dětmarovice - Český Těšín
23.05.2019 13:36

Úřední deska

Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání
06.06.2019 10:18

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2018
30.05.2019 12:42

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - OPS Sv. Josefa
14.05.2019 10:54

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ a MŠ Ropice
02.05.2019 14:35

Schválená účetní závěrka za rok 2018
02.05.2019 14:30

Schválený Závěrečný účet 2018
02.05.2019 14:29

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům
02.05.2019 14:28

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
25.04.2019 14:04

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
04.04.2019 10:02

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - TJ Sokol Ropice
28.03.2019 09:44

více>>

Informace OÚ

Pozvánka na Den Policie
13.06.2019 11:50

Hydrometeorologové vydali varování:
10.06.2019 14:27

DŮLEŽITÉ - Geologický průzkum pro likvidaci odpadních vod z domovních ČOV
10.06.2019 11:09

Prevence - Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
10.06.2019 10:51

Podpora pečujících osob v Podbeskydí
06.06.2019 12:50

Výluka na trati č. 322 Cieszyn - Hnojník od 05.06.2019 do 08.07.2019
29.05.2019 14:21

Výluka na trati č. 321 Havířov - Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín
29.05.2019 14:17

Výluka na trati č. 320 Louky nad Olší - Český Těšín
29.05.2019 14:16

Výlety seniorů (pro osoby 60+)
27.05.2019 09:50

Výluka na trati č. 320 Dětmarovice - Český Těšín
23.05.2019 13:36

více>>


GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD Z DOMOVNÍCH ČOV

Vážení občané,

v současné době probíhají přípravné práce související s projektem likvidace odpadních vod z domácností naší obce. Aby bylo zřejmé, kde a jakým způsobem je možné přečištěné odpadní vody vsakovat do horninového prostředí, je nezbytné nejprve provést hydrogeologický průzkum. Průzkum bude proveden plošně na přibližně 20-ti vybraných parcelách pomocí vrtaných sond a u ostatních zájemců o DČOV bude provedena pasportizace pozemků popř. domovních studní.

Na základě výše uvedených informací Vás žádáme o kontaktování realizační společnosti v oblasti hydrogeologie GEOoffice, s.r.o., IČ 28537978, Ostrava, a to koodinátorku prací Ing. Jitku Morawetzovou na tel. čísle +420 605 473 410 nebo na e-mailové adrese: morawetzova@geooffice.cz, ohledně poskytnutí nezbytných informací k zahájení této etapy prací.

Rychlost realizace bude závislá na Vaší součinnosti s touto společností.

Mgr. Uršula Waniová v. r.
starostka obce


erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

projekt vodovod

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro iOS