Obecní úřad ROPICE
Ropice čp.110
739 56 Ropice
tel: 558 735 165, 725 141 267
email: ropice@ropice.czNaposled přidáno

Úřední deska
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
17.07.2019 12:46

Statistické údaje
Statistické údaje od roku 2011
12.07.2019 11:55

Úřední deska
Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12.07.2019 10:31

Pov.zveřejňované informace
7. rozpočtové opatření - RO 8.7.2019
11.07.2019 06:18

Pov.zveřejňované informace
Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
10.07.2019 15:07

Informace OÚ
Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
04.07.2019 11:04

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 8. schůze konané dne 05.06.2019
02.07.2019 09:11

Informace OÚ
Bezpečné prožití léta
01.07.2019 07:47

Úřední deska
Oznámení o konání akce - Hasičák
25.06.2019 11:40

Obecní vyhlášky
Zásady prodeje nemovitého majetku z vlastnictví obce Ropice
21.06.2019 11:05

Pov.zveřejňované informace
6. rozpočtové opatření - RO 5.6.2019
19.06.2019 14:24

Informace OÚ
Projekt Rodinné pasy
17.06.2019 09:38

Informace OÚ
Hydrometeorologové vydali varování:
10.06.2019 14:27

Informace OÚ
DŮLEŽITÉ - Geologický průzkum pro likvidaci odpadních vod z domovních ČOV
10.06.2019 11:09

Informace OÚ
Prevence - Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
10.06.2019 10:51

Informace OÚ
Podpora pečujících osob v Podbeskydí
06.06.2019 12:50

Úřední deska
Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání
06.06.2019 10:18

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 7. schůze konané dne 13.05.2019
29.05.2019 09:38

Zápisy a usnesení
Usnesení Zastupitelstva obce Ropice z 4. zasedání konaného dne 24.04.2019
29.05.2019 09:38

Zápisy a usnesení
Usnesení Rady obce Ropice z 6. schůze konané dne 08.04.2019
29.05.2019 09:32

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
17.07.2019 12:46

Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Ropice
12.07.2019 10:31

Oznámení o konání akce - Hasičák
25.06.2019 11:40

Usnesení o nařízení odročeného dražebního jednání
06.06.2019 10:18

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ropice - OPS Sv. Josefa
14.05.2019 10:54

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZŠ a MŠ Ropice
02.05.2019 14:35

Schválená účetní závěrka za rok 2018
02.05.2019 14:30

Schválený Závěrečný účet 2018
02.05.2019 14:29

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ropice na stavby vodovodních přípojek k rodinným domům
02.05.2019 14:28

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
25.04.2019 14:04

více>>

Informace OÚ

Výstraha ČHMÚ - NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
04.07.2019 11:04

Bezpečné prožití léta
01.07.2019 07:47

Projekt Rodinné pasy
17.06.2019 09:38

Hydrometeorologové vydali varování:
10.06.2019 14:27

DŮLEŽITÉ - Geologický průzkum pro likvidaci odpadních vod z domovních ČOV
10.06.2019 11:09

Prevence - Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
10.06.2019 10:51

Podpora pečujících osob v Podbeskydí
06.06.2019 12:50

Výlety seniorů (pro osoby 60+)
27.05.2019 09:50

Letní tábor Moudré sovy - CSELESTA, z. s.
17.05.2019 09:19

Svoz nebezpečného odpadu
09.05.2019 10:32

více>>


GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO LIKVIDACI ODPADNÍCH VOD Z DOMOVNÍCH ČOV

Vážení občané,

v současné době probíhají přípravné práce související s projektem likvidace odpadních vod z domácností naší obce. Aby bylo zřejmé, kde a jakým způsobem je možné přečištěné odpadní vody vsakovat do horninového prostředí, je nezbytné nejprve provést hydrogeologický průzkum. Průzkum bude proveden plošně na přibližně 20-ti vybraných parcelách pomocí vrtaných sond a u ostatních zájemců o DČOV bude provedena pasportizace pozemků popř. domovních studní.

Na základě výše uvedených informací Vás žádáme o kontaktování realizační společnosti v oblasti hydrogeologie GEOoffice, s.r.o., IČ 28537978, Ostrava, a to koodinátorku prací Ing. Jitku Morawetzovou na tel. čísle +420 605 473 410 nebo na e-mailové adrese: morawetzova@geooffice.cz, ohledně poskytnutí nezbytných informací k zahájení této etapy prací.

Rychlost realizace bude závislá na Vaší součinnosti s touto společností.

Občané, kteří paní Morawetzovou nebudou kontaktovat do 10.07.2019, nebudou zahrnuti do realizace projektu!!!

Mgr. Uršula Waniová v. r.
starostka obce


erb ROPICE Ropice je obec v Podbeskydí ležící v širokém údolí řeky Ropičanky, která pramení pod horou Ropicí v katastru obce Řeka a tak se také v horním toku jmenuje a posléze se vlévá do Olše. Typicky slezská rozptýlená zástavba je výrazněji koncentrována pouze kolem silnice I/11 s mezinárodní trasou E75 spojující Slovensko s Moravou přes Jablunkovský průsmyk. Obcí vede hlavní železniční trať Bohumín - Jablunkov - Žilina a regionální trať z Frýdku-Místku do Těšína a obě mají v obci zastávku.

Poloha obce mezi městy Český Těšín na severu a Třincem na jihovýchodě se podílela na utváření jejího současného vzhledu a funkcí, i když původní ves Ropice vznikla o několik staletí dříve než Třinec, tedy v době, kdy se v místech dnešního Třince rozkládaly pastviny a neprostupný prales. Již v 15. století stála ve vsi tvrz, která byla počátkem 18. století přestavěna na barokní zámek, později přestavěný klasicistně a doplněný zámeckým parkem. Soubor architektonických památek doplňuje farní kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1806 s ohradní zdí, branou a řadou dekorativních prvků.

Současná Ropice nenabízí návštěvníkům pouze architektonické památky, ale zejména možnosti aktivního trávení volného času. Obcí prochází cyklostezka – trasa Jihlava – Český Těšín tzv. Beskydsko-karpatská magistrála. Nejvýraznějším lákadlem je moderní 18-ti jamkové golfové hřiště s krytým odpalištěm a komfortně vybavenou klubovnou (www.beskydgolf.com). Vesnické prostředí, možnosti sportovního vyžití, blízkost městských sídel a dobrá dopravní dostupnost nabízí výhodné příležitosti k individuální rodinné výstavbě.

projekt vodovod

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Ropice" pro iOS